Tel: 606 343 726
Profil Facebook

Szkolenia

Szkolenie to różne działania i formy doskonalenia umiejętności, podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych w wielu obszarach. Szkolenia to zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. Uczenie się jest procesem nie ograniczającym się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez całe życie ma olbrzymie możliwości zmiany swojej osobowości oraz poszerzania wiedzy. Powinien je rozwijać z korzyścią dla siebie, jak i firmy, w której pracuje. Szkolenia to nie tylko nabywanie nowych umiejętności, to również zmiana postawy.

Proponowane szkolenia miękkie:

Zarządzanie:

 • Przywództwo Sytuacyjne Ustalanie celów
 • Przywództwo Sytuacyjne w praktyce Zarządzanie zmianą
 • Planowanie strategiczne Motywacja
 • Coaching Rola menedżera
 • Praca zespołu zarządzającego wg Belbina
 • Kreatywność – budowanie kreatywności u siebie i w zespole
 • Budowanie zespołu i komunikacja w zespole wg Belbina
 • Integrowanie zespołu

Uniwersalne:

 • Komunikacja interpersonalna Rozwiązywanie konfliktów
 • Wpływanie na innych wg Belbina Zarządzanie sobą w stresie
 • Zarządzanie projektami Zarządzanie sobą w czasie
 • Techniki negocjacji Autoprezentacja
 • Techniki prezentacji

Techniczne:

 • Techniki sprzedaży: etap 1 – podstawy techniki Typologia klientów wg Belbina
 • Techniki sprzedaży: etap 2 – komunikacja Techniki negocjacji handlowych
 • Techniki sprzedaży: etap 3 – planowanie Profesjonalna obsługa klienta
 • Planowanie sprzedaży Sprzedaż przez telefon

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Napisz do nas!

Twoje imię i nazwisko

Adres email

Numer telefonu

Treść wiadomości

poligon ogranizatof imprez integracyjnych w Łodzi, Warszawie, Poznaniu